سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

فالوور اینستاگرام 👥

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
64
فالوور اینستاگرام [میکس-بدون تضمین ریزش ] [آنی-پروفایلدار ] ⚡ ⚡ ⚡
5200
10 / 10000
108
 فالوور اینستاگرام [سرعت بالا] [استارت آنی]⚡🔥⚡🔥
6500
1000 / 5000
113
فالوور میکس اینستاگرام  [ریزش خیلی کم - پرسرعت100 کا در روز] ⚡🔥⚡
6900
10 / 200000
88
فالوور اینستاگرام [کیفیت متوسط- بعلاوه55%جبران ریزش ] [سرعت آنی]⚡🔥
7000
100 / 4000
114
  فالوور اینستاگرام [سرعت بالا] [استارت آنی-کم ریزش]⚡⚡🔥🔥
7500
100 / 400000
10
فالوور ایرانی اینستاگرام [تقریبا 20+% ایرانی-اکثرا پروفایل دار] [آنی +درصدی جبران ریزش]🔥🔥🔥
15000
100 / 18000
40
 فالوور اینستاگرام [کیفیت میکس ایرانی -خارجی] [سرعت عالی]🔥⚡⚡⚡
15500
100 / 20000
99
⭐️ - فالوور ایرانی اینستاگرام [کیفیت تمام پروفایل ] [استارت آنی]🇮🇷 🔥
55000
50 / 8000

لایک اینستاگرام 💔

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
105
لایک میکس اینستاگرام [کیفیت تمام پروفایل] [پرسرعت]⚡⚡⚡
1300
10 / 15000
116
لایک میکس اینستاگرام [کم ریزش تقریبا 5%] [پرسرعت-استارت تا 1 ساعت] 🔥⚡⚡
1600
10 / 50000
104
⭐️ - لایک میکس اینستاگرام [بدون ریزش-کیفیت مناسب] [سرعت مناسب] 🔥
3500
10 / 10000
21
لایک ایرانی اینستاگرام [پرسرعت] [استارت آنی] 💎🚀
6000
100 / 10000
23
لایک ایرانی اینستاگرام [پرسرعت] [کیفیت عالی+درصدی بیشتر] 🔥🚀
6500
100 / 10000
100
⭐️ - لایک ایرانی اینستاگرام [کیفیت تمام پروفایل و عالی] [استارت آنی]🇮🇷 🔥
8000
10 / 15000

کامنت 💌

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
101
کامنت دلخواه فارسی  ایرانی💌
75000
10 / 10000

بازدید اینستاگرام 👀

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
16
ویو اینستاگرام (آنی.IG + Reels ساپورت میشه)🔥
1900
100 / 5000000
18
بازدید ویدیو اینستاگرام[ All Videos ] [بالاترین سرعت ممکن]🔥⚡
2500
100 / 5000000