سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

فالوور اینستاگرام 👥

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
64
فالوور اینستاگرام [میکس-بدون تضمین ریزش ] [آنی-پروفایلدار ] ⚡ ⚡ ⚡
5900
10 / 10000
114
  فالوور اینستاگرام [سرعت روزانه 1 کا] [استارت آنی-کم ریزش]⚡⚡🔥🔥
7500
100 / 10000
113
فالوور میکس اینستاگرام  [ریزش کم- سرعت+10 کا در روز] ⚡🔥⚡
8500
10 / 50000
40
 فالوور اینستاگرام [کیفیت میکس ایرانی -خارجی] [سرعت عالی]🔥⚡⚡⚡
15500
100 / 20000
10
فالوور ایرانی اینستاگرام [تقریبا 20+% ایرانی-اکثرا پروفایل دار] [آنی +درصدی جبران ریزش]🔥🔥🔥
16500
100 / 5000
117
فالوور میکس اینستاگرام  [ریزش کم - 90روز جبران ریزش خودکار] 🔥🚀🔥
25000
50 / 200000
99
⭐️ - فالوور ایرانی اینستاگرام [کیفیت تمام پروفایل ] [استارت آنی]🇮🇷 🔥
55000
50 / 2000

لایک اینستاگرام 💔

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
105
لایک میکس اینستاگرام [کیفیت تمام پروفایل] [پرسرعت]⚡⚡⚡
1800
10 / 15000
116
لایک میکس اینستاگرام [کم ریزش تقریبا 5%] [پرسرعت-استارت تا 1 ساعت] 🔥⚡⚡
2400
10 / 50000
104
⭐️ - لایک میکس اینستاگرام [بدون ریزش-کیفیت مناسب] [سرعت مناسب] 🔥
3500
10 / 10000
21
لایک ایرانی اینستاگرام [پرسرعت] [استارت آنی] 💎🚀
6000
100 / 10000
23
لایک ایرانی اینستاگرام [پرسرعت] [کیفیت عالی+درصدی بیشتر] 🔥🚀
6500
100 / 5000
100
⭐️ - لایک ایرانی اینستاگرام [کیفیت تمام پروفایل و عالی] [استارت آنی]🇮🇷 🔥
8000
10 / 1000

کامنت 💌

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
101
کامنت دلخواه فارسی  ایرانی💌
95000
10 / 1000

بازدید اینستاگرام 👀

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
119
 ویو اینستاگرام سرعت عالی [استارت 0-1 ساعت ]⚡🔥 🔥 🔥
300
100 / 100000
118
 ویو اینستاگرام سرور پرسرعت [استارت آنی]⚡🔥
700
100 / 100000
16
ویو اینستاگرام (آنی.IG + Reels ساپورت میشه)🔥
2500
100 / 4999999
18
بازدید ویدیو اینستاگرام[ All Videos ] [بالاترین سرعت ممکن]🔥⚡
2900
100 / 5000000